Storno podmínky

Při zrušení účasti na objednaném pobytu (tj. zrušení smluvního vztahu, který vznikl podepsáním

a odevzdáním přihlášky) si vyhrazuje provozovatel LDT právo účtovat následující storno poplatky:

20% z celkové ceny poukazu při zrušení více než 40 dnů před nástupem

50% z celkové ceny poukazu při zrušení 39 – 20 dnů před nástupem

80% z celkové ceny poukazu při zrušení 19 – 1 den před nástupem

100% z celkové ceny poukazu při zrušení v den nástupu a později

 

Účast na pobytu je zrušena ke dni, kdy písemně a s podpisem osoby, která podepsala přihlášku, dodáte zrušení účasti provozovateli LDT.

V případě onemocnění v den nástupu (nutné doložit zprávou ošetř. lékaře) nebo předčasného opuštění LDT ze zdravotních důvodů, bude vrácena odběrateli pouze částka ve výši prokazatelně uspořených nákladů, nejvýše však do 25% celkové ceny poukazu. Za zrušení pobytu se 100% storno poplatkem je nutno považovat i nedostavení se k odjezdu nebo vyloučení z pobytu při vážném narušování rekreační akce ze strany rekreované osoby.

 

Storno podmínky jsou platné pro rok 2019.

 

UPOZORNĚNÍ

1. část přihlášky dítěte zašlete co nejdříve (vyplněnou a podepsanou rodiči i dětským lékařem)

na adresu provozovatele LDT: Ing. Jiří Janda, Krusičanská 316, Týnec nad Sázavou, 257 41.

2. část přihlášky dítěte podepsanou oběma rodiči odevzdá dítě při nástupu na tábor.

 

Děkuji

Ing. Jiří Janda

Jamet, Krusičanská 316

257 41 Týnec nad Sázavou

IČO 125 75 569, DIČ 021 – 530406278

Comments are closed.